Takteknik är specialister på tätskikt för låglutande tak och erbjuder kompletta taklösningar

Papptak-Takteknik

Papptak

Takpappen är det vanligaste ytskiktet vid tätskiktsmontage och har lagts i många generationer av takläggare.

Duktak-Takteknik

Duktak

Duk är ett alternativ som blivit mer populärt på stora ytor. Det går snabbare att lägga, men är också ömtåligare än papp.

Sedumtak

Sedumtak har blivit mer vanligt i städer än tidigare. Gröna tak är bra för att skapa en tröghet vid skyfall och även för våra humlor och bin!

Takteknik i Hälsingland AB

Ligger som namnet avslöjar, i Hälsingland närmare sagt Söderhamn och Bollnäs. Företaget grundades år 2000 och vi har sedan dess byggt upp erfarenhet och kunskap av tätskikt och tilläggsisolering av stora och små objekt. Vi har fasta avtal med flera kunder och kommuner som innefattar tätskiktsarbeten. Vi kan även erbjuda snöskottningsavtal. Snöskottning bör utföras av erfarna takläggare för att inte skada tätskikten.

Är specialister på tätskikt för låglutande tak och erbjuder kompletta taklösningar. Vi tar gärna ett helhetsansvar. Som leverantör av papp och/eller duk på låglutande tak är vi din totalentreprenör. Då ansvarar vi för allt material och att processen sker korrekt till för att ge dig en komplett taklösning som tål både iskyla och högsommarvärme. Vi isolerar, utför nyproduktion, renoverar och reparerar allt från stora industribyggnader till små garagetak.

Ska kunna känna dig trygg med att anlita oss då våra takläggare är utbildade av tätskiktsleverantörer och har lång erfarenhet av yrket.
År 2021 lade våra takläggare över 63 000m² tätskikt på tak, det är mer än 6 hektar tak!

Är ekonomiskt attraktivt på taken om man jämför med traditionella plåt eller tegeltak. Det är det bästa alternativet på låglutande tak eftersom det blir trycktätt, det kan stå vatten på ett riktigt svetsat tätskiktstak utan att det läker in.

Takteknik i Hälsingland AB är sedan 2021 en del av TEQT-Group™ Genom samarbeten med våra partners i gruppen har vi en möjlighet att dela med och lära oss av varandras erfarenheter från olika delar av landet, vilket gör att vi tillsammans besitter ännu mer kunskap än tidigare!

Tätskiktsgarantier Bollnäs Bandyhall

Tätskiktsgarantier™

Takteknik är också ansluten till Tätskiktsgarantier™ vilket ger ett av marknadens bästa trygghetspaket för tak. Tätskiktsgarantier har riktlinjer som vi jobbar efter när vi utför våra tätskiktsarbeten. Det betyder att du som kund får en fristående försäkring mot läckage efter att vi lämnat över ansvarsutfästelsen!